Zagrebački Holding
Hrvatski English
Mapa webaKontakt

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Podružnica Tržnice Zagreb nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu na adresi www.trznice-zg.hr

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Internetska stranica www.trznice-zg.hr djelomično je usklađena sa Zakonom, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
pojedine pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
dio fotografija i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
trenutno ne postoji opcija uključivanja kontrasta na stranici, kao i uključivanja slova za osobe s disleksijom
nije moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje putem tipkovnice
dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU (2018/1523 od 11. listopada 2018.).

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo Uredništvo internetske stranice podružnice Tržnice Zagreb. 
Podružnica Tržnice Zagreb će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da, ukoliko primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o istome obavijeste podružnicu Tržnice Zagreb.

Sve upite vezane uz pristupačnost internetske stranice podružnice Tržnice Zagreb, korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na e-mail: trznice.info@zgh.hr

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt :
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb

Tel:01 4609 041
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr