Zagrebački Holding
Hrvatski English
Mapa webaKontakt

Mjere pomoći poslovnim subjektima s kojima surađuje Zagrebački holding d.o.o. – podružnica Tržnice Zagreb uslijed posljedica uzrokovanih bolesti COVID-19; nadopuna Upute

OSLOBAĐANJE PLAĆANJA ZAKUPNINE:

Zakupnicima prostora kojima upravlja Zagrebački holding d.o.o. – podružnica Tržnice Zagreb, a kojima je Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosi bolesti COVID-19 putem okupljanja (Klasa: 810-06/20-01/07, Urbroj: 511-01-300-20-235, od 27.11.2020.) obustavljen rad određenih djelatnosti oslobađaju se plaćanja zakupnine u 100% u iznosu, počev od 28.11.2020. za cijelo vrijeme trajanja mjera Stožera civilne zaštite RH (s obzirom na izvanrednu situaciju i stalnih produljivanja rokova trajanja tih mjera).

Zakupnici kojima je bio obustavljen rad ne trebaju podnositi zahtjev, već će biti dužni potpisati Izjavu kojom potvrđuju da za vrijeme trajanja mjera nisu ostvarivali nikakav prihod iz svoje djelatnosti. Ista će im biti dostavljena uz Obavijest o knjiženju.

Uvjet za oslobađanje plaćanja zakupnine odnosi se na zakupnike koji uredno izvršavaju svoje obveze u svezi plaćanja zakupnine i koji do dana stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite RH od 27.11.2020. godine nemaju dugovanje prema Zagrebačkom holdingu d.o.o. – podružnici Tržnice Zagreb.


SMANJENJE/ODGODA PLAĆANJA ZAKUPNINE:

Zakupnici prostora kojima upravlja Zagrebački holding d.o.o. – podružnica Tržnice Zagreb a kojima je smanjen prihod uslijed posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 mogu se osloboditi plaćanja zakupnine u iznosu od 20% do maksimalno 50%, uz mogućnost odgode plaćan ja računa za zakupninu na rok od 90 (devedeset) dana podnošenjem popunjenih Zahtjeva za smanjenje/odgodu plaćanja zakupnine uslijed posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 s pripadajućom dokumentacijom (dokumenti kojima se dokazuje pad prihoda, te kopije računa za koje se traži smanjenje plaćanja), a sve sukladno Uputi o načinu podnošenja Zahtjeva za smanjenje/ odgodu plaćanja zakupnine na koji imaju pravo zakupnici Podružnice Tržnice Zagreb uslijed posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

Zahtjev mogu podnijeti zakupnici koji uredno izvršavaju svoje obveze u svezi plaćanja zakupnine i koji do dana stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite RH od 27.11.2020. nemaju dugovanje prema Zagrebačkom holdingu d.o.o. – podružnici Tržnice Zagreb.

UPUTE ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA COVID 19

ZAHTJEV TRŽNICE ZAGREB ZA SMANJENJE I ODGODU PLAĆANJA ZAKUPNINE COVID